Verkoop agrarisch onroerend goed

Een belangrijk onderdeel binnen onze dienstverlening is het terzijde staan van agrariërs met deskundig advies. Als ondernemer krijgt u steeds meer te maken met vrijwillige vervreemding dan wel onteigening van gronden en/of opstallen, geschillen in (erf)pachtsituaties, ruilverkavelingen, maar ook onderhandelingen bij het aan- en/of verkopen van fosfaatrechten en betalingsrechten.

Agrariërs zijn gebonden aan veel regels. Daarnaast heeft u als agrariër bij vele transacties met de fiscus te maken. Bijvoorbeeld bij de aan- of verkoop van een agrarisch bedrijf, perceel grond of productierechten.

Om uw transacties zo soepel mogelijk te laten verlopen en fiscaal zo gunstig mogelijk af te wikkelen is het van belang dat u zich goed laat adviseren.

Het is daarom raadzaam om in dergelijke situaties u te laten begeleiden door uw eigen deskundige. Dat geeft u de rust om met uw eigen werk en plannen bezig te kunnen zijn.

Met ruim 15 jaar ervaring in de aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed kennen wij de fiscale en juridische regels waar u als agrariër mee te maken krijgt. 

Voorkom dat u achteraf voor financiële verrassingen komt te staan en schakel ons tijdig in voor begeleiding.